Cubes garden, Holon


מדובר בסדרת פסלים שבנוסף לערכם הפיסולי, פונים גם אל ציבור הילדים והמשפחות.

הפסלים תוכננו בהשראת ספר הילדים "מגדל של קוביות בניתי" ובאמצעות סדרת פסלים זו, מצאתי דרך לשדר לפעוטות ולעולם שמחה ואופטימיות, להתחבר לנאיביות בילדית, להפגיש את הפעוטות עם הקוביות המוכרות להם ממשחקי הגן ולהזכיר לכולנו את הסיפורים הראשוניים כל כך מהספר.

הפסלים מפעילים את הילדים ברמה האקטיבית – הפעלת שרירים ופיתוח קואורדינציה, כמו גם ברמה השכלית והרגשית

העבודה מפגישה את הילדים עם עולם של "כמו ממתקים" ססגוני.

הצבעוניות העשירה והמגוונת מעוררת. הצבע הוא שפה הפונה אל הרגש כמו שהמילה פונה אל השכל. יש כאן תהליך לימוד חוויתי.

אין כאן ציורים מוגדרים אין הגדרה – גדר.

דווקא הצבעוניות ללא גדרה מושגית כמו פרח או פרפר, מזמינה את הילדים לעשות השלכה מעולמם הפנימי ולהעניק משמעות משל עצמם לסביבה בה הם נמצאים.

כאן יש מקום להעשרה ופיתוח הדמיון, וזה מוסיף מימד לאינטראקטיביות.

אלברט איינשטיין באחד ממאמריו על תפקידו החשוב של הדמיון

כותב: "הדמיון חשוב יותר מהידע" הוא רואה בו מפתח לדעת.

מערכת הפסלים מספקת את יצר הסקרנות וההרפתקנות. הפעוטות יוכלו לזחול מתחת ל"רכבת" הקשתות, להשתובב בין חלקי הפסלים כשכל אלמנט מזמן אינטראקציה כלשהי בין הפסל לבין הילדים, לבין חבריהם.

קנה המידה בעבודה מותאם לפעוטות.

הפסלים בנויים מבטון אקולוגי על קונסטרוקצית ברזל עם צבע אפוקסי.

כל פסל מעוגן לבסיס בטון יצוק בשטח.

כל תוכניות הפסלים עברו אישור של מכון התקנים.

For More Sculpted Playgrounds Press Here

Contact me:

Phone:   +972 -52-4743374

Email:     Ilana-av@013.net

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon

© ILANA AVIV

Designed by BestSite